THÍ SINH : Huỳnh Gia Bảo

Năm sinh : 1999

Đơn vị học tập : Viện Quản trị Kinh doanh

CHIỀU CAO - CÂN NẶNG : 179 - 64

SỐ ĐO 3 VÒNG : 85 - 76 - 95

SỐ BÁO DANH : 027

SỐ LƯỢT BÌNH CHỌN : 16

lịch sử bình chọn

STT Người bình chọn thời gian