about

Kết quả

Thí sinh được yêu thích nhất của NEU Glamour 2019 đã chính thức được xướng tên:                                                             

KIỀU NGỌC THẢO - SBD 039

Xin chúc mừng Ngọc Thảo đã trở thành gương mặt được khán giả yêu thích nhất qua cổng bình chọn trực tuyến BVote, với số phiếu bình chọn áp đảo 2643 phiếu.

Với chiến thắng này, Ngọc Thảo sẽ nhận được trị giá giải thưởng 5.000.000 đồng tiền mặt và cơ hội được tài trợ hoàn toàn website thương hiệu cá nhân trị giá 100.000.000 đồng từ Công ty cổ phần Bytesoft Việt Nam.

Xin cảm ơn các quý vị khán giả đã theo dõi và ủng hộ cổng bình chọn BVote và 30 thí sinh trong cuộc thi Sinh viên thanh lịch Đại học Kinh tế quốc dân - NEU Glamour 2019 của chúng tôi.  

Hoạt động gần đây

mã bình chọn mã người bình chọn thí sinh thời gian
nha khoa smile one
lap trinh ung dung blockchain

danh sách thí sinh

Cù Việt Tiến
001 - Cù Việt Tiến

SBD: 001

Lượt bình chọn : 148

chi tiết
Phan Thanh Thảo
006 - Phan Thanh Thảo

SBD: 006

Lượt bình chọn : 924

chi tiết
Nguyễn Thị Hà Phương
008 - Nguyễn Thị Hà Phương

SBD: 008

Lượt bình chọn : 153

chi tiết
Nguyễn Hoàng Quân
012 - Nguyễn Hoàng Quân

SBD: 012

Lượt bình chọn : 122

chi tiết
Đinh Sỹ Hải
015 - Đinh Sỹ Hải

SBD: 015

Lượt bình chọn : 179

chi tiết
Nguyễn Thị Phương Mai
016 - Nguyễn Thị Phương Mai

SBD: 016

Lượt bình chọn : 477

chi tiết
Đỗ Hồng Hạnh
017 - Đỗ Hồng Hạnh

SBD: 017

Lượt bình chọn : 282

chi tiết
Nguyễn Ngọc Hải
018 - Nguyễn Ngọc Hải

SBD: 018

Lượt bình chọn : 105

chi tiết
Nguyễn Thị Thanh Hoa
021 - Nguyễn Thị Thanh Hoa

SBD: 021

Lượt bình chọn : 276

chi tiết
Phạm Nhật Linh
023 - Phạm Nhật Linh

SBD: 023

Lượt bình chọn : 531

chi tiết
Nguyễn Phan Thu Trang
024 - Nguyễn Phan Thu Trang

SBD: 024

Lượt bình chọn : 73

chi tiết
Huỳnh Gia Bảo
027 - Huỳnh Gia Bảo

SBD: 027

Lượt bình chọn : 16

chi tiết
Nguyễn Bảo Vinh
029 - Nguyễn Bảo Vinh

SBD: 029

Lượt bình chọn : 790

chi tiết
Đỗ Mạnh Cường
030 - Đỗ Mạnh Cường

SBD: 030

Lượt bình chọn : 164

chi tiết
Vũ Minh Hiếu
032 - Vũ Minh Hiếu

SBD: 032

Lượt bình chọn : 114

chi tiết
Nguyễn Đoàn Bảo Lâm
035 - Nguyễn Đoàn Bảo Lâm

SBD: 035

Lượt bình chọn : 176

chi tiết
Phạm Ngọc Quỳnh
036 - Phạm Ngọc Quỳnh

SBD: 036

Lượt bình chọn : 410

chi tiết
Kiều Ngọc Thảo
039 - Kiều Ngọc Thảo

SBD: 039

Lượt bình chọn : 1078

chi tiết
Phạm Tuấn Ngọc
040 - Phạm Tuấn Ngọc

SBD: 040

Lượt bình chọn : 726

chi tiết
Nguyễn Huy Bách
041 - Nguyễn Huy Bách

SBD: 041

Lượt bình chọn : 200

chi tiết
Nguyễn Hoàng Long
047 - Nguyễn Hoàng Long

SBD: 047

Lượt bình chọn : 164

chi tiết
Diêm Yến Phương
048 - Diêm Yến Phương

SBD: 048

Lượt bình chọn : 312

chi tiết
Nông Thuý Hằng
055 - Nông Thuý Hằng

SBD: 055

Lượt bình chọn : 307

chi tiết
Cù Thị Trà
057 - Cù Thị Trà

SBD: 057

Lượt bình chọn : 269

chi tiết
Nguyễn Minh Hằng
059 - Nguyễn Minh Hằng

SBD: 059

Lượt bình chọn : 46

chi tiết
Lù Tiến Hoàn
065 - Lù Tiến Hoàn

SBD: 065

Lượt bình chọn : 253

chi tiết
Trần Đức Anh
066 - Trần Đức Anh

SBD: 066

Lượt bình chọn : 555

chi tiết
Đặng Thị Duyên
067 - Đặng Thị Duyên

SBD: 067

Lượt bình chọn : 116

chi tiết
Lâm Khánh Chi
069 - Lâm Khánh Chi

SBD: 069

Lượt bình chọn : 560

chi tiết
Đỗ Thanh Tùng
071 - Đỗ Thanh Tùng

SBD: 071

Lượt bình chọn : 185

chi tiết

Phan Thanh Thảo

006 - Phan Thanh Thảo

SBD: 006

Lượt bình chọn : 924

chi tiết

Nguyễn Thị Hà Phương

008 - Nguyễn Thị Hà Phương

SBD: 008

Lượt bình chọn : 153

chi tiết

Nguyễn Thị Phương Mai

016 - Nguyễn Thị Phương Mai

SBD: 016

Lượt bình chọn : 477

chi tiết

Đỗ Hồng Hạnh

017 - Đỗ Hồng Hạnh

SBD: 017

Lượt bình chọn : 282

chi tiết

Nguyễn Thị Thanh Hoa

021 - Nguyễn Thị Thanh Hoa

SBD: 021

Lượt bình chọn : 276

chi tiết

Phạm Nhật Linh

023 - Phạm Nhật Linh

SBD: 023

Lượt bình chọn : 531

chi tiết

Nguyễn Phan Thu Trang

024 - Nguyễn Phan Thu Trang

SBD: 024

Lượt bình chọn : 73

chi tiết

Phạm Ngọc Quỳnh

036 - Phạm Ngọc Quỳnh

SBD: 036

Lượt bình chọn : 410

chi tiết

Kiều Ngọc Thảo

039 - Kiều Ngọc Thảo

SBD: 039

Lượt bình chọn : 1078

chi tiết

Diêm Yến Phương

048 - Diêm Yến Phương

SBD: 048

Lượt bình chọn : 312

chi tiết

Nông Thuý Hằng

055 - Nông Thuý Hằng

SBD: 055

Lượt bình chọn : 307

chi tiết

Cù Thị Trà

057 - Cù Thị Trà

SBD: 057

Lượt bình chọn : 269

chi tiết

Nguyễn Minh Hằng

059 - Nguyễn Minh Hằng

SBD: 059

Lượt bình chọn : 46

chi tiết

Đặng Thị Duyên

067 - Đặng Thị Duyên

SBD: 067

Lượt bình chọn : 116

chi tiết

Lâm Khánh Chi

069 - Lâm Khánh Chi

SBD: 069

Lượt bình chọn : 560

chi tiết

Cù Việt Tiến

001 - Cù Việt Tiến

SBD: 001

Lượt bình chọn : 148

chi tiết

Nguyễn Hoàng Quân

012 - Nguyễn Hoàng Quân

SBD: 012

Lượt bình chọn : 122

chi tiết

Đinh Sỹ Hải

015 - Đinh Sỹ Hải

SBD: 015

Lượt bình chọn : 179

chi tiết

Nguyễn Ngọc Hải

018 - Nguyễn Ngọc Hải

SBD: 018

Lượt bình chọn : 105

chi tiết

Huỳnh Gia Bảo

027 - Huỳnh Gia Bảo

SBD: 027

Lượt bình chọn : 16

chi tiết

Nguyễn Bảo Vinh

029 - Nguyễn Bảo Vinh

SBD: 029

Lượt bình chọn : 790

chi tiết

Đỗ Mạnh Cường

030 - Đỗ Mạnh Cường

SBD: 030

Lượt bình chọn : 164

chi tiết

Vũ Minh Hiếu

032 - Vũ Minh Hiếu

SBD: 032

Lượt bình chọn : 114

chi tiết

Nguyễn Đoàn Bảo Lâm

035 - Nguyễn Đoàn Bảo Lâm

SBD: 035

Lượt bình chọn : 176

chi tiết

Phạm Tuấn Ngọc

040 - Phạm Tuấn Ngọc

SBD: 040

Lượt bình chọn : 726

chi tiết

Nguyễn Huy Bách

041 - Nguyễn Huy Bách

SBD: 041

Lượt bình chọn : 200

chi tiết

Nguyễn Hoàng Long

047 - Nguyễn Hoàng Long

SBD: 047

Lượt bình chọn : 164

chi tiết

Lù Tiến Hoàn

065 - Lù Tiến Hoàn

SBD: 065

Lượt bình chọn : 253

chi tiết

Trần Đức Anh

066 - Trần Đức Anh

SBD: 066

Lượt bình chọn : 555

chi tiết

Đỗ Thanh Tùng

071 - Đỗ Thanh Tùng

SBD: 071

Lượt bình chọn : 185

chi tiết

Nhà tài trợ: