THÍ SINH : Đỗ Thanh Tùng

Năm sinh : 1999

Đơn vị học tập : Khoa Du lịch và Khách sạn

CHIỀU CAO - CÂN NẶNG : 172 - 60

SỐ ĐO 3 VÒNG : 87 - 74 - 94

SỐ BÁO DANH : 071

SỐ LƯỢT BÌNH CHỌN : 185

lịch sử bình chọn

STT Người bình chọn thời gian