THÍ SINH : Lâm Khánh Chi

Năm sinh : 2000

Đơn vị học tập : Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE

CHIỀU CAO - CÂN NẶNG : 163 - 50

SỐ ĐO 3 VÒNG : 82 - 64 - 87

SỐ BÁO DANH : 069

SỐ LƯỢT BÌNH CHỌN : 560

lịch sử bình chọn

STT Người bình chọn thời gian