THÍ SINH : Đặng Thị Duyên

Năm sinh : 1999

Đơn vị học tập : Khoa Đầu tư

CHIỀU CAO - CÂN NẶNG : 169 - 54

SỐ ĐO 3 VÒNG : 82 - 67 - 93

SỐ BÁO DANH : 067

SỐ LƯỢT BÌNH CHỌN : 116

lịch sử bình chọn

STT Người bình chọn thời gian