THÍ SINH : Trần Đức Anh

Năm sinh : 2000

Đơn vị học tập : Khoa Quản trị Kinh doanh

CHIỀU CAO - CÂN NẶNG : 183 - 75

SỐ ĐO 3 VÒNG : 93 - 78 - 100

SỐ BÁO DANH : 066

SỐ LƯỢT BÌNH CHỌN : 555

lịch sử bình chọn

STT Người bình chọn thời gian