THÍ SINH : Lù Tiến Hoàn

Năm sinh : 2000

Đơn vị học tập : Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên

CHIỀU CAO - CÂN NẶNG : 173 - 63

SỐ ĐO 3 VÒNG : 86 - 73 - 94

SỐ BÁO DANH : 065

SỐ LƯỢT BÌNH CHỌN : 253

lịch sử bình chọn

STT Người bình chọn thời gian