THÍ SINH : Nguyễn Minh Hằng

Năm sinh : 1999

Đơn vị học tập : Khoa Môi trường, biến đổi khí hậu và đô thị

CHIỀU CAO - CÂN NẶNG : 169 - 69

SỐ ĐO 3 VÒNG : 89 - 78 - 100

SỐ BÁO DANH : 059

SỐ LƯỢT BÌNH CHỌN : 46

lịch sử bình chọn

STT Người bình chọn thời gian