THÍ SINH : Cù Thị Trà

Năm sinh : 1999

Đơn vị học tập : Viện Kế toán - Kiểm toán

CHIỀU CAO - CÂN NẶNG : 165 - 45

SỐ ĐO 3 VÒNG : 83 - 57 - 86

SỐ BÁO DANH : 057

SỐ LƯỢT BÌNH CHỌN : 269

lịch sử bình chọn

STT Người bình chọn thời gian