THÍ SINH : Nông Thuý Hằng

Năm sinh : 1999

Đơn vị học tập : Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế

CHIỀU CAO - CÂN NẶNG : 168 - 55

SỐ ĐO 3 VÒNG : 81 - 70 - 95

SỐ BÁO DANH : 055

SỐ LƯỢT BÌNH CHỌN : 307

lịch sử bình chọn

STT Người bình chọn thời gian