THÍ SINH : Diêm Yến Phương

Năm sinh : 1999

Đơn vị học tập : Viện Quản trị Kinh doanh

CHIỀU CAO - CÂN NẶNG : 165 - 53

SỐ ĐO 3 VÒNG : 81 - 62 - 88

SỐ BÁO DANH : 048

SỐ LƯỢT BÌNH CHỌN : 312

lịch sử bình chọn

STT Người bình chọn thời gian