THÍ SINH : Nguyễn Hoàng Long

Năm sinh : 2000

Đơn vị học tập : Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế

CHIỀU CAO - CÂN NẶNG : 175 - 76

SỐ ĐO 3 VÒNG : 97 - 79 - 100

SỐ BÁO DANH : 047

SỐ LƯỢT BÌNH CHỌN : 164

lịch sử bình chọn

STT Người bình chọn thời gian