THÍ SINH : Nguyễn Huy Bách

Năm sinh : 1998

Đơn vị học tập : Viện Ngân hàng - Tài chính

CHIỀU CAO - CÂN NẶNG : 173 - 70

SỐ ĐO 3 VÒNG : 93 - 79 - 99

SỐ BÁO DANH : 041

SỐ LƯỢT BÌNH CHỌN : 200

lịch sử bình chọn

STT Người bình chọn thời gian