THÍ SINH : Phạm Tuấn Ngọc

Năm sinh : 1999

Đơn vị học tập : Khoa Ngoại ngữ Kinh tế

CHIỀU CAO - CÂN NẶNG : 180 - 74

SỐ ĐO 3 VÒNG : 92 - 81 - 106

SỐ BÁO DANH : 040

SỐ LƯỢT BÌNH CHỌN : 726

lịch sử bình chọn

STT Người bình chọn thời gian