THÍ SINH : Kiều Ngọc Thảo

Năm sinh : 1999

Đơn vị học tập : Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE

CHIỀU CAO - CÂN NẶNG : 162 - 52.6

SỐ ĐO 3 VÒNG : 83 - 65 - 93

SỐ BÁO DANH : 039

SỐ LƯỢT BÌNH CHỌN : 1078

lịch sử bình chọn

STT Người bình chọn thời gian