THÍ SINH : Phạm Ngọc Quỳnh

Năm sinh : 2000

Đơn vị học tập : Khoa Du lịch và Khách sạn

CHIỀU CAO - CÂN NẶNG : 161 - 49

SỐ ĐO 3 VÒNG : 81 - 62 - 87

SỐ BÁO DANH : 036

SỐ LƯỢT BÌNH CHỌN : 410

lịch sử bình chọn

STT Người bình chọn thời gian