THÍ SINH : Nguyễn Đoàn Bảo Lâm

Năm sinh : 1998

Đơn vị học tập : Khoa Thống kê

CHIỀU CAO - CÂN NẶNG : 177 - 60

SỐ ĐO 3 VÒNG : 81 - 71 - 96

SỐ BÁO DANH : 035

SỐ LƯỢT BÌNH CHỌN : 176

lịch sử bình chọn

STT Người bình chọn thời gian