THÍ SINH : Vũ Minh Hiếu

Năm sinh : 1999

Đơn vị học tập : Viện Ngân hàng - Tài chính

CHIỀU CAO - CÂN NẶNG : 180 - 72

SỐ ĐO 3 VÒNG : 98 - 78 - 99

SỐ BÁO DANH : 032

SỐ LƯỢT BÌNH CHỌN : 114

lịch sử bình chọn

STT Người bình chọn thời gian