THÍ SINH : Đỗ Mạnh Cường

Năm sinh : 1998

Đơn vị học tập : Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế

CHIỀU CAO - CÂN NẶNG : 170 - 58

SỐ ĐO 3 VÒNG : 82 - 71 - 92

SỐ BÁO DANH : 030

SỐ LƯỢT BÌNH CHỌN : 164

lịch sử bình chọn

STT Người bình chọn thời gian