THÍ SINH : Nguyễn Bảo Vinh

Năm sinh : 1999

Đơn vị học tập : Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE

CHIỀU CAO - CÂN NẶNG : 169 - 58

SỐ ĐO 3 VÒNG : 86 - 73 - 91

SỐ BÁO DANH : 029

SỐ LƯỢT BÌNH CHỌN : 790

lịch sử bình chọn

STT Người bình chọn thời gian