THÍ SINH : Nguyễn Phan Thu Trang

Năm sinh : 1998

Đơn vị học tập : Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE

CHIỀU CAO - CÂN NẶNG : 165 - 55

SỐ ĐO 3 VÒNG : 85 - 67 - 96

SỐ BÁO DANH : 024

SỐ LƯỢT BÌNH CHỌN : 73

lịch sử bình chọn

STT Người bình chọn thời gian