THÍ SINH : Phạm Nhật Linh

Năm sinh : 2000

Đơn vị học tập : Khoa Khoa học quản lí

CHIỀU CAO - CÂN NẶNG : 159 - 46

SỐ ĐO 3 VÒNG : 81 - 60 - 81

SỐ BÁO DANH : 023

SỐ LƯỢT BÌNH CHỌN : 531

lịch sử bình chọn

STT Người bình chọn thời gian