THÍ SINH : Nguyễn Thị Thanh Hoa

Năm sinh : 2000

Đơn vị học tập : Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên

CHIỀU CAO - CÂN NẶNG : 164 - 48

SỐ ĐO 3 VÒNG : 82 - 64 - 91

SỐ BÁO DANH : 021

SỐ LƯỢT BÌNH CHỌN : 276

lịch sử bình chọn

STT Người bình chọn thời gian