THÍ SINH : Nguyễn Ngọc Hải

Năm sinh : 1999

Đơn vị học tập : Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế

CHIỀU CAO - CÂN NẶNG : 175 - 64

SỐ ĐO 3 VÒNG : 84 - 76 - 96

SỐ BÁO DANH : 018

SỐ LƯỢT BÌNH CHỌN : 105

lịch sử bình chọn

STT Người bình chọn thời gian