THÍ SINH : Đỗ Hồng Hạnh

Năm sinh : 1997

Đơn vị học tập : Viện Đào tạo Quốc tế

CHIỀU CAO - CÂN NẶNG : 165 - 51

SỐ ĐO 3 VÒNG : 85 - 62 - 97

SỐ BÁO DANH : 017

SỐ LƯỢT BÌNH CHỌN : 282

lịch sử bình chọn

STT Người bình chọn thời gian