THÍ SINH : Nguyễn Thị Phương Mai

Năm sinh : 1998

Đơn vị học tập : Khoa Đầu tư

CHIỀU CAO - CÂN NẶNG : 166 - 55

SỐ ĐO 3 VÒNG : 88 - 69 - 88

SỐ BÁO DANH : 016

SỐ LƯỢT BÌNH CHỌN : 477

lịch sử bình chọn

STT Người bình chọn thời gian