THÍ SINH : Đinh Sỹ Hải

Năm sinh : 1998

Đơn vị học tập : Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE

CHIỀU CAO - CÂN NẶNG : 171 - 69

SỐ ĐO 3 VÒNG : 94 - 76 -100

SỐ BÁO DANH : 015

SỐ LƯỢT BÌNH CHỌN : 179

lịch sử bình chọn

STT Người bình chọn thời gian