THÍ SINH : Nguyễn Hoàng Quân

Năm sinh : 2000

Đơn vị học tập : Khoa Bảo hiểm

CHIỀU CAO - CÂN NẶNG : 180 - 69

SỐ ĐO 3 VÒNG : 89 - 74 - 97

SỐ BÁO DANH : 012

SỐ LƯỢT BÌNH CHỌN : 122

lịch sử bình chọn

STT Người bình chọn thời gian