THÍ SINH : Nguyễn Thị Hà Phương

Năm sinh : 2000

Đơn vị học tập : Viện Quản trị Kinh doanh

CHIỀU CAO - CÂN NẶNG : 167 - 53

SỐ ĐO 3 VÒNG : 86 - 65 - 92

SỐ BÁO DANH : 008

SỐ LƯỢT BÌNH CHỌN : 153

lịch sử bình chọn

STT Người bình chọn thời gian