THÍ SINH : Phan Thanh Thảo

Năm sinh : 1999

Đơn vị học tập : Khoa Đầu tư

CHIỀU CAO - CÂN NẶNG : 170 - 53

SỐ ĐO 3 VÒNG : 85 - 64- 88

SỐ BÁO DANH : 006

SỐ LƯỢT BÌNH CHỌN : 924

lịch sử bình chọn

STT Người bình chọn thời gian