THÍ SINH : Cù Việt Tiến

Năm sinh : 2000

Đơn vị học tập : Viện Ngân hàng - Tài chính

CHIỀU CAO - CÂN NẶNG : 178 - 64

SỐ ĐO 3 VÒNG : 92 - 74 - 93

SỐ BÁO DANH : 001

SỐ LƯỢT BÌNH CHỌN : 148

lịch sử bình chọn

STT Người bình chọn thời gian